Baross Gábor Horgászegyesület

Alapítva 1946

Pályázat, elnökségi tisztség betöltésére

2018-10-25

PÁLYÁZAT

A Baross Gábor Horgászegyesület pályázatot hirdet a 2018. december 31-én megüresedő elnökségi tag, halgazda

tisztségre.

Pályázatra jelentkezni lehet a hirdető táblára kifüggesztett jelentkezési lapra történő feliratkozással és a halőrnek borítékban leadott, kézzel írott önéletrajzzal 2018. november 1- 2018. december 31-ig.

 Az önéletrajzban fel kell tüntetni az iskolai végzettségeket, a számítógépes ismereteit, telefonos elérhetőségét, e-mail címét.

Az egyesület Alapszabálya értelmében csak egyesületi tag pályázhat.

A leendő halgazda várható feladatai (nem teljes részletességgel):

-           halgazdálkodási terv készítés,

-           a Közgyűlésnek javaslatot tesz a halgazdálkodási terv tartalmára (Alapszabály 14.§ )

-           halasítással kapcsolatos teendők ellátása: (piackutatás, vásárlás, telepítés megszervezése és bonyolítása, a szükséges adminisztráció /számítógépes/ elvégzése, stb.)

-           évente beszámol az elvégzett munkájáról a közgyűlésnek,

-           részt vesz szavazati joggal az elnökség ülésein,

-           a fogási naplók adatainak számítógépes feldolgozása, értékelése,

-           hivatalosan halőr vizsgát tesz,

-           tevőlegesen részt vesz a horgászattal kapcsolatos ellenőrzésekben,

-           rendszeresen részt vesz a halgazdálkodással kapcsolatos továbbképzéseken,

-           figyelemmel kíséri az egyesület kezelésében lévő vízterület biológiai állapotát, a víz minőségét, a hal fauna egészségügyi állapotát, valamint a vizet határoló partszakasz állapotát (különös tekintettel a környezet védelmére),

-           ha problémát, hiányosságot észlel, azonnal jelzi az elnökségnek, javaslatot tesz a szükséges teendők elrendelésére,

-           figyelemmel kíséri azon jogszabályok változását, melyek érintik a tevékenységét és erről rendszeresen tájékoztatja az elnökséget is,

Jogosultságai:

-             Jogosult az elnökség döntéseiben észrevételeit, javaslatait kifejteni, a vitában képviselni (írásban előterjeszti a területéhez tartozó jelentősebb észrevételeit és javaslatait, az elnökség ülése előtt ezeket eljuttatja az elnökség tagjainak) és szavazatával befolyásolni a döntések előkészítését.

-             Jogosult az ellenőrzései során észlelt hiányosságok, szabálytalanságok miatt intézkedni, eljárást kezdeményezni, és azok tárgyalásán megjelenni és a bizonyítékit előadni, ezzel előkészíteni az elnökség korrekt döntését.

-             Jogosult a halasítás során végzett munkájához a saját gépjárművét használva költségtérítést igénybe venni.

 

Budapest, 2018. október 25.

 

Elnökség