Baross Gábor Horgászegyesület

Alapítva 1946

Közgyűlési meghívó

2019-01-21

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Kedves Sporttársam!

 

Tisztelettel meghívom Önt a Baross Gábor Horgászegyesület Közgyűlésére.

Közgyűlés helyszíne:  Budafok-Tétény Általános Ipartestület székháza

1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.

 

Időpont: 2019. február 17. (vasárnap) 9 óra.

 

                                                     NAPIRENDI PONTOK

                                                                        

                                                            Elnöki beszámoló

                                                          2018.évi zárszámadás

                                                            Alelnöki beszámoló

                                                  Felügyelő Bizottság beszámolója

                                                  Fegyelmi Bizottság beszámolója

                                                  BGHE Csónakkikötő Kikötési rendje

                                                           2019.évi költségvetés        

                                                           Elnökségitag választás 

                                                                 Hozzászólások

                                                               Határozathozatal

 

A Ptk. 63.§ /7./ bekezdése alapján „ha az egyesület szerveinek ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontban hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.”                                               

Felhívom szíves figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén, a fenti napirendi pontokkal egyezően, ugyanazon a napon és helyszínen 30 perccel később a Közgyűlést ismételten összehívom, a megjelentek létszámától függetlenül a Közgyűlés határozatképes lesz.

 

A 2018. évi pénzügyi beszámoló és a 2019. évi költségvetés a tanyaházban átvehető.

 

 

Budapest, 2019. január 22.

 

  Bérczy Antal

 

        elnök