Baross Gábor Horgászegyesület

Alapítva 1946

Csónak használati,és kikötési rend.

A Hárosi-öböl (Hárosi-Duna-ág, medencés kikötő) csónakhasználat,

                                      kikötés és tárolás rendje

                                              

Ez a rend a BGHE tagjai és a napijegyes horgászai csónakhasználatára, kikötésére és tárolására vonatkozik.

Csónak-használat rendje:

 Csónakolyan vízi jármű, amelynek testhossza a 7m-t és motorteljesítménye a 7,5 kW-ot nem éri el.

A csónakot használni, abból horgászni kizárólag saját felelősségre lehet.

A Hárosi-öbölben csak olyan csónak használható, amely kialakításában és felszereltségében megfelel az érvényben levő „Víziközlekedés Rendje” rendelet előírásainak.

A csónak vezetője csak az lehet, aki ismeri a „Víziközlekedés Rendje” rendelet csónakra vonatkozó előírásait és előzetesen aláírta a csónakhasználói nyilatkozatot.

A BGHE csónakkikötő stégjeinek használata kizárólag saját felelősségre történik. A csónakban tartott „leszúró karó” a kikötött csónak hosszát nem haladhatja meg.

A Hárosi-öbölben a motorcsónakok csak alapjáraton közlekedhetnek és a vízen veszteglő csónakokat olyan távolságban kötelesek elkerülni, hogy a hullámokkal azokat ne zavarják.

A vízen veszteglő (pl.: horgászás), és közlekedő csónakot (ha azt a látási viszonyok indokolják), mindenirányból jól látható, folyamatosan világító fehér fénnyel ki kell világítani.(Függetlenül a kötelező felszereléseknél említett fényforrástól.)

A csónakok kikötése:

Csónakot kikötni a Hárosi-öbölben (Hárosi-Duna-ág) kizárólag a csónakkikötő stégjeihez (úszóműállás, veszteglőhely) szabad. A parthoz történő  kikötés ,az egyesület elnökségéhez beadott kérelem alapján, egyedileg elbirált engedélyezés után lehetséges.

A stégre (úszóműállás, veszteglőhely) kikötött (veszteglő) csónakokért, és az azokon tartózkodó személyekért, vagy elhelyezett tárgyakért a BGHE semmilyen fellelőséget nem vállal.

A BGHE csónakkikötőjét kizárólag a BGHE azon tagjai (csónak-tulajdonosai) használhatják, akik a nyilvántartásban regisztráltak és az adott tárgyévre befizették a kikötőhasználat díját. (Kivétel: a FŐHESZ halellenőrei, Vízirendőrség stb.)

A BGHE elnöksége csónakkikötő minden stégjéhez (úszóműállás, veszteglőhely) stégkezelőt bíz meg, egy stégkezelőhöz több stég is tartozhat.

A stégkezelők a BGHE elnökségtől kapott írásos megbízás és feladat meghatározás alapján végzik munkájukat.

A stégkezelők munkáját a BGHE elnöksége, rendszeresen irányítja és ellenőrzi.

A kikötött (veszteglő) csónakok regisztrálását az elnökség végzi a stégkezelők tájékoztatása alapján, a csónakok mozgatásának megfelelően, naprakészen.(csónak tulajdonos változás, stég váltás, új csónak kikötése a csónak elszállítása a BGHE területéről stb.).

Egy egyesületi tag csak egy csónak kikötésére jogosult. Kivétel, ha erre a BGHE elnökétől írásbeli engedélyt kap. Ebben az esetben erre a csónakra is be kell fizetni a kikötő-használati díjat.  ( Ha a stégkezelő tart saját csónakot, akkor a kikötőhasználat díjának csak a BGHE-t illető részt kötelesek megfizetni.)

Az stégkezelők nem engedélyezhetnek csónakok kikötését a BGHE elnökségének tudta nélkül.

A csónakok tárolása:

A csónakok téli tárolása a Hárosi-öböl (Hárosi-Duna-ág) táblákkal kijelölt partszakaszán kizárólag a BGHE csónakkal rendelkező tagjai számára (akik a tárgyévre befizették a csónakkikötő használati díját) engedélyezett. (Lásd a hirdető táblára kihelyezett térképen, illetve a helyszíni vázlatrajzon):

A csónakok karbantartását, (javítását, festését stb.) csak a kijelölt partszakaszon szabad végezni, a környezet károsítása, szennyezése nélkül. A környezetvédelmi szabályok betartása mindenki számára kötelező.

A karbantartási munkákat végezni folyó év április 15-ig lehet, ezt követően, a csónakokat vízre kell tenni és lánccal a stégekhez (úszóműállás, veszteglőhely) kell kikötni. A fenti időpont után a partszakaszon nem lehet csónakot tárolni. A csónakok javítása, karban tartása szombaton 14 óráig megengedett. Vasárnap a csónakok javítása és karbantartása (üdülő övezet) tilos.

A téli tároló helyen a csónakok tárolásához használt egyéb tárgyakat (bakok, gumiabroncsok stb.), illetve hulladékot (fadarabok, festékesdobozok stb.) a karbantartási munkák elvégzése, illetve a csónak vízre tétele után azonnal el kell a csónak tulajdonosának vinni a part-szakaszról, illetve a horgásztanya területéről.

A csónak tárolására és szállítására használt utánfutókat (a csónak vízre tétele után) el kell szállítani, azok nem tárolhatók sem a partszakaszon, sem a horgásztanya területén.

Használhatatlan, vagy „névtelen” csónakok tárolása a Hárosi-öböl bármely partszakaszán – mindenki számára szigorúan tilos!

Ebben a témakörökben korábban kiadott:

A csónakok tárolásának és javításának rendje (Budapest, 2016. április 17.)

A Hárosi-öböl (Hárosi-Duna-ág, medencés kikötő) csónak-használati rendje.(Budapest, 2018. január 1.) rendeletek jelen rendeletbe lettek összevonva, ezért azok érvényüket vesztik.

 

Budapest, 2018. március 31.                                                                                                                                                                                                                   ELNÖKSÉG