Baross Gábor Horgászegyesület

Alapítva 1946

Baross Gábor Horgászegyesület és a Honvéd Sporthorgász Egyesület közös horgászrendje

A Baross Gábor Horgászegyesület és a Honvéd Sporthorgász Egyesületek  közös horgászrendje

a Hárosi öböl vízterületére vonatkozóan.             

A két fenti egyesület horgászrendje a vízterület sajátosságait is figyelembe véve a  Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény, és annak végrehajtási rendjéről szóló törvényben foglaltak alapján készült.

A horgászat során betartandó törvényi szabályzások a fogási naplókban is rögzítésre kerültek, így minden horgász részére elérhetők.

A törvényben feltüntetett elvárások, szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a betartás kötelezettsége alól.

A vízterület sajátosságainak ismertetése :

- Megnevezése: Hárosi- öböl

- Kiterjedése: XXII ker. Háros utcától a Duna torkolatáig

- Tagoltsága:  főág, Hunyadi szigetet határoló két öböl, Szerelemszigeti leágazás (kis öböl)

- A teljes vízterületen mindkét Horgász egyesület tagsága horgászhat.

- Az egész öböl területén halászati tilalom van érvényben.

- A félsziget Duna folyam felé eső területe természetvédelmi terület (táblával jelölt) a Szerelemsziget keleti végéig.

- A Hunyadi sziget mindkét oldalán csónakkal kikötni tilos! (kivéve a Honvéd egyesületi kikötőt), és a horgászat csak a partról engedélyezett

- A Honvéd Sporthorgász Egyesület tagjainak a horgászat megkezdése előtt a kihelyezett naplóban rögzíteni kell az érkezés, valamint a távozás idejét.          

Az Egyesületek vízterületén szükséges horgászokmányok a következők:

- Állami horgász engedély, valamint éves területi engedély

- Állami horgász engedély és napi területi engedély

- A Hárosi öböl területén az Országos éves gyermek horgász engedély nem érvényes.

Horgászat szabályai a Hárosi öböl területén:

- A vízterületen a horgászat időtartam az éves területi engedéllyel rendelkezőknek nincs  korlátozva, tehát  00:00- órától 24:00 óráig, engedélyezett.

- Napi területi engedéllyel rendelkezőknek a horgászatra napkeltétől napnyugtáig (a horgásztanya nyitva tartásának megfelelően) van lehetőség. Ebbe az időszakba beletartozik a napi terület horgászengedély váltása, valamint a leadott horgászengedély vissza adása is)

- A Hárosi öböl területén olyan foglalt hely és etetett hely nincs, amely feljogosítana bárkit egy terület kizárólagos használatára.

-  A horgászat történhet partról és csónakból.

- A horgászat előtt az adott horgászhely környezetében található szemetet össze kell szedni.

- A horgászat megkezdése előtt eleget kell tenni a fogási napló naptárrészében az adott naptári nap jelölésének.

- Az előírt okmányok bármelyikének hiányában a horgászatot megkezdeni nem lehet.

- A vízterületen az érkezési sorrend a mérvadó a horgászatra alkalmas helyek elfoglalásánál.

- Parti horgászat során használható a partszakasz és a csónakkikötő stég is, de a magántulajdonú csónakokból idegeneknek nem lehet horgászni.

- Stégről történő horgászat során biztosítani kell a csónakok elkötését, vagy kikötését.

- Stégekről horgászni, azon közlekedni csak saját felelősség mellett lehet, gyermekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a stégeken.

- Parti horgászat során több horgász jelenléte esetén a bevetett horgász készségek között, 6 m térközt kell tartani (ez alól felmentést ad, ha család többi tagjai, vagy baráti társaság egymás közt megegyezve foglal el helyet.)

- Parti horgászat során, nem zavarhatjuk a már előbb érkezett csónakos horgászokat, és  hasonlóan, a csónakos horgászok sem zavarhatják a parton már a horgászatot megkezdő társaikat.

Csónakos horgászat szabályai:

- A csónakhasználóknak ismerniük kell a vízi közlekedés szabályait, és a kötelező felszereltség meglétét is biztosítani kötelesek.

- Ismerni kötelesek a vízterület sajátosságait, illetve a kikötési tilalommal védett partszakaszokat.

- Nem közelíthetik meg a  partról, vagy csónakból a mások által meghorgászott területeket,  távolabbról sem dobhatnak a mások által már etetett, és horgászott helyre.

- Csónakos horgászat esetén alkoholt fogyasztani tilos.

Általános szabályok:

- A horgászat megkezdése előtt ellenőrizni kell a szükséges okmányok meglétét.

-  A vendég horgászok a napijegyen feltüntetett, Országos Horgászrendtől eltérő információkat, ismerni és betartani kötelesek.

- A horgászrend megsértése, a  horgász engedély bevonását és fegyelmi eljárást von maga után.

-  A fogási napló vezetése, és a benne foglaltak ismerte, kötelező.

-  A fogható halak mennyisége,(mérete és darabszáma) az országos horgász rendben foglaltakkal megegyező, és eltérő víztér kódok esetén is, egyértelműen  összesen napi 5 db nemes hal (fajtánként maximum 3 db) kifogását engedélyezi.

- Helyi eltérés az országos horgászrendtől, hogy pontyból  az év során maximum 40 db fogható, a süllő mérete 35 cm, valamint a compó meghatározotlan ideig ,nem fogható.

- A napi darabszám korlátozással nem védett halfajokból (figyelembe véve a fajra vonatkozó méret korlátozást) maximum 5 kg fogható.

- A megfogott idegenhonos halfajokat visszaengedni tilos.

- A Hárosi öböl területén, 6 cm-nél kisebb csalihalakat, valamint nemes és védett halak egyedeit csalihalként használni nem lehet.

-  A kifogott és a fogási naplóba megfelelően rögzített halakat, elajándékozni csak a vízterület elhagyása után lehet.

-  A kifogott  és megtartani kívánt halakat, mindenki csak a saját haltartó szákjában helyezheti el.

-  A kifogott halak horgászat utáni tárolása (lekötése) a vízterületen szigorúan tilos.

-  A halak nem megfelelő tárolása (zsúfolása), vízen kívüli tárolása  (pl. vödörben) tilos

-  A kifogott halakat oly módon kell elhelyezni, hogy a törődést, sérülést minimalizáljuk.

-  Sötétedés után, a horgászhelyet a parton és a csónakban, fehér fénnyel ki kell világítani.

-  Motor meghajtású horgászcsónak a teljes vízterületen csak alapjáratban közlekedhet.

-  Sötétedés után a vízi járművek, csak a vízi közlekedés szabályainak megfelelő világítással közlekedhetnek.

Az Elnökség(ek) korlátozási jogosultságai:

- Az Elnökség(ek) rugalmasan hozhat(nak) döntéseket a halfauna és a halak életterének védelmében.

-  A BGHE horgásztanyájával szemben található hullámtéri réten, magas vízállás esetén, április 15 és május 31 között megtiltja a horgászatot, az ívó-terület védelmében.

-  Tilos horgászni minden olyan partszakaszon, ahol ívási időszakban a halak csoportos ívása tapasztalható.

- Az elnökség döntése alapján ( melyet a közgyűlés előzőleg már  megerősített ) minden ponty telepítés után azonnal,( a tilalmi időn kívül) 48 órás általános horgászati tilalmat rendelünk el.  

- Ezekről a döntésekről, a honlapon, internetes elérhetőségen és a tanyán, kiírással kell tájékoztatni a horgászokat.

Környezet és vízvédelem:

      - A vízterületen horgászat során szemetelni, horgászat befejezésével szemetet otthagyni tilos

      - A keletkezett szemetet, hulladékot a horgásztanya bejáratánál található hulladéktárolókba kell elhelyezni.

       -  A csónakos horgászat során a vízbe szemetet, hulladékot bedobni,  tilos

       -  Tilos a vízparti növényzet csonkítása  kiirtása,

       -  A horgászat befejése után a rögzítő karókat, etetést jelző tárgyakat el kell távolítani.

       - A vízterületen tapasztalt szennyezést,  tömeges halpusztulást, haladéktalanul jelezni kell a horgásznak.

       -  Az öböl partján, a horgászhelyeken tüzet gyújtani tilos.

       -  A vízterületen téli időszakban jégre lépni. ott horgászni tilos.

       -  Nyári időszakban a vízterületen fürödni tilos

       - A Hárosi sziget természetvédelmi területére, (az erdőbe) belépni szigorúan tilos.

Ellenőrzési jogosultság a Hárosi öböl területén:

A Hárosi öböl területén, a horgászok ellenőrzésére a következő szervezetek jogosultak:

        - Kormányhivatal  Nébih, hivatásos halőrei

        - Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége, hivatásos halőrei

        - Budapesti Rendőr Főkapitányság vízi rendészete

        - XXII. ker. Rendőrkapitányság járőrei

        - Baross Gábor és a  Honvéd Horgászegyesületek társadalmi halőrei

        - Minden horgász, aki állami, és területi éves engedéllyel rendelkezik.

Budapest,  2017 március 1.

https://www.google.com/maps/@47.3980198,19.0231851,1886m/data=!3m1!1e3?hl=hu