Baross Gábor Horgászegyesület

Alapítva 1946

Baross Gábor Horgászegyesület, csónakkikötő, Kikötőrendje.

 

BAROSS GÁBOR HORGÁSZEGYESÜLET

1223 Budapest, Compó utca 1. Telefon: +36 (1) 362-01-06

 

 

 

 

 

 

 

 

a Duna 1633 fkm szelvényéből nyíló, Hárosi Duna-ág

1,160 és 1,280 fkm szelvényei között a jobb parton üzemelő saját használatú

 

CSÓNAKKIKÖTŐ

 

KIKÖTŐRENDJE  

 

 

 

Z á r a d é k

Ezt a tizennégy (14) számozott oldalból álló kikötőrendet Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Kikötői Osztálya 

 

 Budapest………………………... napján kelt …2018.12.05……………………………….. 

 

számú határozatával jóváhagyta.

 

…………………………………….

Aláírás

 

 

 

 

 

2018.

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

  1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSO K           4

1.1.    A kikötőrend hatálya           4

-              A kikötőrend hatálya kiterjed     4

-              A csónakkikötőhely üzemeltetőjének adatai       4 - A csónakkikötőt használó személyek kötelesek       4

1.2.    A csónakkikötőhely kikötőrészeinek leírása, területi felosztása:       5

-              A kikötő az alábbi főbb részekből áll

-              Az úszóművek adatai    5

-              A térség vízrajzi adatai 6

-              Úszólétesítmények elhelyezése a csónakkikötőben       6

  1. FEJEZET: A CSÓNAKKIKÖTŐ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI    7

2.1.    Általános előírások 7

2.2.    Jelentkezési kötelezettség, a csónakkikötő igénybevételének előzetes

                   bejelentése                                                                                                                     7

2.3.    Kikötési, tartózkodási tilalom         7

2.4.    Úszólétesítmények műveletezése            8

-              2.4.1. A csónakkikötőbe történő be,- és kihajózás         8

-              2.4.2. Kikötői műveletek           8

-              2.4.3. Kikötés és veszteglés az úszóműveken   8

2.5.    Telelésre vonatkozó előírások       9

  1. FEJEZET: SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGI ÉS MAGATARTÁSI

        SZABÁLYOK AZ ÚSZÓMŰÁLLÁS TERÜLETÉN                                                         10

3.1.    Általános előírások 10

3.2.    Tilos    11

3.3.    Rendkívüli események       11

  1. FEJEZET: TŰZ,- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK    12

4.1.    Általános előírások 12

4.2.    Tűzvédelmi előírások          12

4.3.    Környezetvédelmi előírások          133

4.4.    Kiértesítendő szervek          13

4.5.    Együttműködési szabályok            13

  1. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK     145

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület közigazgatási területén, a belterület hrsz: 232040/4 számú Duna folyam területén, a Duna 1633 fkm jobb parti szelvényéből nyíló, Hárosi Duna-ág 1,160 fkm és 1,280 fkm jobb parti szelvényei közötti területen, a Baross Gábor Horgászegyesület (1223 Budapest, Compó u. 1.) az általa üzemeltetett csónakkikötő használatára vonatkozó részletes szabályait – a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Kikötői Osztálya jóváhagyásával – az alábbiakban állapítja meg.

 

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

1.1 A kikötőrend hatálya

A kikötőrend hatálya kiterjed:

-          területi hatálya: az üzemeltetési engedélyben meghatározott víz- és partterületre;

-          személyi hatálya: a csónakkikötőt és azokhoz tartozó részeket közvetlenül, vagy közvetve használó személyekre, függetlenül attól, hogy jogosultan, vagy jogosulatlanul tartózkodnak a kikötőben;

-          tárgyi hatálya: a csónakkikötő vízi vagy parti területén veszteglő, közlekedő vagy tárolt csónakokra és minden más a területen használt vagy tárolt eszközre.

A csónakkikötő üzemeltetőjének adatai

 

Neve:

Baross Gábor Horgászegyesület

Címe:

1223 Budapest, Compó u. 1.

Telefon:

+36 (1) 362-01-06

E-mail:

 

barossgaborhe1946@gmail.com

 

 

A csónakkikötő üzemeltetőjének feladatai

 

A csónakkikötőt használó személyek kötelesek

1.2 A csónakkikötő kikötőrészeinek leírása, területi felosztása:

A kikötő az alábbi főbb részekből áll:

-     úszóművek

-     sólyapálya

-     az úszóművek és a sólyapálya környezetének parti területe

-     egyesületi klubház 

-     a klubház körbekerített udvara

Az úszóművek adatai

A Hajózási Szabályzat előírásainak megfelelő, nyilvántartásba vételre nem kötelezett 9 db egyedi kialakítású úszómű alkotja a csónakkikötő kikötőhelyeit (A, B, C, D, E, F, G, H, I jelű úszóművek, lásd: helyszínrajz).

Helyük: Duna 1633 fkm jobb parti szelvényéből nyíló, Hárosi Duna-ág 1,160 fkm. – 1,280 fkm szelvények közötti jobb parti terület, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület közigazgatási területe, belterület, hrsz: 232040/4 számú Duna folyam.

A bejáróhidak parti csatlakozásának EOV koordinátái: 

„A” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y648028,1 X228606,6

Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 20,74 m2

„B” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y648010,6  X228586,6 Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 22,2 m2

 „C” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y647999,4 X228573,7

Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 10,8 m2

„D” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y647983,4 X228555,5

Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 16,9 m2

„E” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y647972,1 X228542,7

Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 18,2 m2

 „F” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y647959,6 X228528,4

Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 24,0 m2

 „G” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y647949,2 X228516,5

Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 24,99 m2

„H” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y647935,4 X228498,7

Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 24,3 m2

 „I” jelű úszómű:

A bejáróhíd parti csatlakozásának koordinátája: Y647928,4 X228491,7

Az úszómű fedélzeti területének nagysága: 18,0 m2

 

A térség vízrajzi adatai:

 

Vízi út neve:

Duna folyam

mértékadó vízmérce neve (helye)

Budafok 1636,9 fkm

Jellemző értékek:

m B.f.

„0” pont magassága

94,30

Hajózási kisvízszint LKV:

94,72

Legnagyobb hajózási vízszint LNV:

100,42

MÁSz:

102,48

 

A kikötőhely szelvényében jellemző adatok: 

HKV:  94,53 mBf, LNHV:  100,40 mBf, MÁSZ:  102,16 mBf.

 

Az úszóműves kikötő úszóművei a legnagyobb hajózási vízszintet (LNHV) meg nem haladó, budafoki vízmércén mért +610 cm vízállásig használhatók.

Úszólétesítmények elhelyezése a csónakkikötőben

A csónakkikötőben az úszólétesítmények kikötési helyét (a Hajózási Hatóság előírásainak figyelembe vételével) és annak időtartamát az Üzemeltető határozza meg a „Kikötési rajz”-on feltüntetettek szerint.

 

2. FEJEZET: A CSÓNAKKIKÖTŐ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

2.1 Általános előírások

A csónakkikötőt a 2.3. pontban foglaltak kivételével csak olyan csónakok vehetik igénybe, amelyek megfelelnek a Hajózási Szabályzatban megállapított feltételeknek, hajózásra alkalmasak és érvényes hajóokmánnyal rendelkeznek (amennyiben az előírt számukra), továbbá rendelkeznek az előírt kötelező felszerelésekkel. A hajózásra alkalmasság biztosítása a csónak tulajdonosa/üzemeltetője feladata, a víziközlekedési előírásoknak való megfelelés a csónak használójának felelőssége. 

A szabályok betartását az úszóművek Kezelői ellenőrizhetik, hiányosság esetén a nem megfelelő vízijárművek kikötő területén való kikötését vagy közlekedését megtilthatják.

A csónakkikötőbe be- illetve onnan kihajózni, ott kikötni csak az Üzemeltető engedélyével lehet. 

A csónakkikötőben tartózkodó úszólétesítmények nem veszélyeztethetik más úszólétesítmény, illetve a csónakkikötő létesítményeinek állagát és biztonságát.  Üzemképtelen, sérült vagy bármely módon korlátozottan üzemképes úszólétesítmény ki- vagy behajózása csak előzetes bejelentés alapján történhet. Ilyen bejelentés esetén az üzemeltető helyszíni szemlét rendelhet el, valamint külön előírásokat hozhat a ki- vagy behajózásra.

A csónakkikötő használói - bármilyen címen is élvezik a kikötői szolgáltatásokat kötelesek a hajózási szabályokat és a jelen kikötőrendben megállapított használati szabályokat megtartani, valamint a víziközlekedés biztonsága érdekében kötelesek rendszeresen figyelemmel kísérni az illetékes szervek hirdetéseit (Hajósoknak szóló hirdetmény, időjárás- és vízállásjelentés, stb.) tudomásul véve felelősségüket, ha kötelezettségük teljesítésének elmulasztása miatt kárt okoznak, vagy kárt szenvednek.

2.2 Jelentkezési kötelezettség, a csónakkikötő igénybevételének

előzetes bejelentése

A         csónak           használója    köteles           érkezését      bejelenteni    a          csónakkikötő Üzemeltetőjének.

A bejelentés alapján az Üzemeltető a csónakkikötő kihasználtságának megfelelően, illetve biztonságos működése érdekében az igénybevételt indokolás nélkül megtilthatja.

2.3 Kikötési, tartózkodási tilalom

A csónakkikötő Üzemeltetője megtilthatja a csónakkikötőbe történő behajózást, ha az úszólétesítmény bármely paramétere miatt a havaria, illetve a csónakkikötő létesítményeinek veszélyeztetése áll fenn, vagy a forgalmi helyzet nem teszi lehetővé a behajózást. 

Amennyiben valótlan adatközlés miatt havaria, vagy veszélyeztetés következik be, a csónakkikötő Üzemeltetője a tulajdonos költségére a veszélyt okozó járműveket a csónakkikötőből eltávolíthatja.

 

A csónakkikötő Üzemeltetője megtilthatja a kikötést és az ott tartózkodást olyan úszólétesítmény részére:

-            amelyet elsüllyedés veszélye fenyeget;

-            amelyen tűz keletkezett, vagy tűzeset alapos gyanúja áll fenn;

-            amelyen fertőzés, vagy fertőző megbetegedés gyanúja áll fenn;

-            amely a hajózás rendjét és biztonságát, vagy az úszóműállások igénybevételét egyéb okból veszélyezteti, illetőleg akadályozza;

-            amely nem rendelkezik érvényes üzemképességi okmánnyal (amennyiben az előírt rá);

-            amelynek vezetője, vagy a hajón tartózkodó más személy a vízi közlekedés szabályait, illetve a Hajózási Szabályzat előírásait megszegte; 

2.4 Úszólétesítmények műveletezése

2.4.1. A csónakkikötőbe történő be,- és kihajózás

 Korlátozott látási viszonyok között be- és kihajózás a csónakkikötő Üzemeltetőjének engedélyével végezhető.

2.4.2. Kikötői műveletek

A csónakkikötő környezetében az úszólétesítmények csak a biztonságos, a kormányképesség megtartásához szükséges legkisebb sebességgel haladhatnak, kerülve a kárt okozó hullámkeltést és szívóhatást.

A csónakkikötő Üzemeltetőjének engedélyével végezhető:

-       olyan művelet, amely a szabad közlekedést hosszabb ideig korlátozhatja;

-       korlátozott látási viszonyok közötti a csónakkikötőt, illetve kikötőrészeket érintő műveletezés;

Műveletképtelenné vált úszólétesítmény vezetője köteles az eseményt haladéktalanul jelenteni a csónakkikötő Üzemeltetőjének.

2.4.3. Kikötés és veszteglés az úszóműveken A kikötést úgy kell végrehajtani, a kikötőköteleket úgy kell elhelyezni, hogy az esetleges átállítás, átrendezés végrehajtható legyen.

A csónakkikötő olyan partszakaszán vagy vízterületén, amelynek használatáról a Szabályzat nem rendelkezik, vízi jármű csak a csónakkikötő Üzemeltetőjének előzetes engedélyével köthet ki, vagy vesztegelhet.

A vízi jármű szakszerű kikötéséről (illetőleg vesztegléséről) a vízi jármű vezetője vagy Üzemeltetője köteles gondoskodni oly módon, hogy a csónakkikötő létesítményeiben és más vízi járművekben kárt ne okozzon. A csónakokba történő be- és kiszállás biztonságának szavatolása érdekében a csónakok rögzítését a farrésznél, két ponton történő rögzítéssel kell megoldani. Ahol a csónakmotor állandó felfüggesztett helyzete miatt ez nem lehetséges, akkor az orrésznél kell rögzíteni a vízi járművet oly módon, hogy ezen felül kötéllel még két ponton is kell kötni az úszóműhöz. Mindkét esetben a csónakok rögzítésének biztosítaniuk kell az úszóműre merőleges helyzet megtartását a szél erősségétől függetlenül.

Egymás mellé kikötött vízi járműveknek megfelelő és kellő számú ütközőpárnával, vagy más, alkalmas eszközzel való védelme a vízi járművek vezetőinek, vagy Üzemeltetőjüknek feladata. A csónakkikötőben

-            úszólétesítmény csak akkor tartózkodhat, ha nem esik a II. fejezet 2.3.

pontjában meghatározott tilalom alá és bejelentési kötelezettségeinek eleget tett;

-            úszólétesítmény csak az Üzemeltető által kijelölt helyen és vízterületen köthet ki (a Hajózási Hatóság előírásainak figyelembe vételével);

-            a csónakkikötő Üzemeltetője jogosult egy vagy több vízi jármű kijelölt helyét felcserélni, ha azt a hajózás biztonsága indokolja, illetve egyéb ok miatt szükséges;

-            a csónakkikötő létesítményeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni,

-            a kikötési és rákötési módoknak lehetővé kell tennie, hogy bármely veszély esetén gyors helyváltoztatás lehetővé váljon;

-            tilos kikötni, ha a „Kikötési rajz”-on feltüntetett vízterületek foglaltak;

-            ki- vagy beszállítás alatt álló csónakokkal műveletet végezni, elindulni, azokra rákötni tilos.

2.5. Telelésre vonatkozó előírások

 

A csónakok téli tárolása a vízből kiemelt állapotban történik. 

A csónakok vízből való kiemeléséről azok tulajdonosa/üzemeltetője köteles gondoskodni.

3. FEJEZET: SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK AZ ÚSZÓMŰÁLLÁS TERÜLETÉN

3.1. Általános előírások

 

A csónakkikötő Üzemeltetője engedélyezi a kikötő használatát az egyesület tagjainak, továbbá a tagok hozzátartozóinak és vendégeinek is az egyesületi tag kíséretével, kizárólag saját felelősségükre.

A csónakkikötő Üzemeltetője idegeneknek (illetéktelen személyeknek) megtilthatja a kikötőhelyre történő belépést és az ott tartózkodást, abban az esetben, amennyiben magatartásukkal a rend és a biztonság szabályait megsértik.

Ittas és bódult állapotban levő személyek semmilyen jogcímen nem tartózkodhatnak a csónakkikötő úszóműveinek területén.

 

A csónakkikötő nyitvatartási rendje.(egész évben, jégmentes időszakban)

                                  Január-február                                   8-16 óráig

                                   Március                                               7-18 óráig

                                  Április                                                  6-20 óráig

                                  Május, június, július, augusztus     5-21 óráig

                                   Szeptember                                        6-20 óráig

                                   Október                                               6-19 óráig

                                   November                                           7-18 óráig

                                   December                                           8-16 óráig

 

Aki a csónakkikötő használata közben a csónakkikötő létesítményeiben, berendezéseiben és az ott veszteglő járművekben kárt okoz, köteles azt a csónakkikötő Üzemeltetőjének bejelenteni és az okozott kárt megtéríteni.

A kikötött vízi járművek őrzéséről annak tulajdonosa köteles gondoskodni. A járműveket összevontan is lehet őrizni. A csónakkikötő üzemeltetője a használat során a vízi járművekben bekövetkezett károkért (pl. lopás, rongálás) felelősséget nem vállal, kártérítést nem fizet.

Minden, a csónakkikötőben tartózkodó vízijármű személyzete vészhelyzet észlelésekor (tűz, lékesedés, emberéletet fenyegető veszély, stb.) köteles azt azonnal a csónakkikötő Üzemeltetőjének jelenteni, illetve a vészhelyzet elhárítása érdekében a tőle telhető módon haladéktalanul mindent megtenni.

Az úszólétesítményeken történt fertőző megbetegedésről, vagy annak gyanújáról az úszólétesítmény kezelője köteles a csónakkikötő üzemeltetőjét értesíteni.

Horgászni a csónakkikötő területén és a hozzá csatlakozó vízterületen csak a csónakkikötő Üzemeltetőjének engedélyével, továbbá a víziközlekedés akadályozása és veszélyeztetése nélkül szabad.

 

A kikötő Üzemeltetője a kikötő Kezelőire hárítja az úszómű kezelésének, karbantartásának és felszereléseinek hiányosságaiból adódó felelősséget. 

A Kezelő feladatkörébe tartozó felelősségi körben az úszóművekkel kapcsolatos kezelési szabályokkal összefüggő, a csónakok használója a csónakhasználattal összefüggő esetekben felelősséggel tartozik a kikötőrend be nem tartásából keletkező károkért.

Úszóművek használatával kapcsolatos kezelői felelősség

A kikötő minden úszóművén vagy annak bejáróhídjánál 1db mentőgyűrű vagy mentőpatkó elhelyezése szükséges 30 m felúszó anyagból készült kötéllel.

Az úszóműveket napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban történő használatuk esetén világítással kell ellátni.

Az úszóművek kikötőkötelei kizárólag kikötőcölöpökhöz köthetők.

A kikötő parti területét folyamatosan kaszálni, a kikötőkötelek láthatóságát és egyenes futását folyamatosan biztosítani kell.

A kikötő parti területét, különösen az úszóműveinek a vízjárta környezetét a hulladékoktól meg kell tisztítani és folyamatosan tisztán kell tartani.

Az úszóművet igénybevevő személyek kommunális hulladékának gyűjtéséről és annak folyamatos elszállításáról az úszómű, kikötőhely kezelőjének gondoskodni kell.

Az úszóművek bejáratánál figyelmeztető táblát kell elhelyezni a következő felirattal:

„Az úszóműre és bejáróhídra lépni illetékteleneknek TILOS! Az úszóművek használata kizárólag a Üzemeltető engedélyével lehetséges! Az úszómű használata során az úszni nem tudók és 14 éves kor alattiak részére a mentőmellény viselése kötelező! Az úszóműveket a kikötőrendben foglaltak betartása mellett mindenki saját felelősségére használhatja. Baross Gábor Horgászegyesület,1223 Budapest, Compó u.1. tel.: +36 (1) 362-0106„

 

Minden úszóművön el kell helyezni az Üzemeltető és az úszómű Kezelőjének adatait, az úszómű betűjelét és az úszómű befogadóképességét tartalmazó táblát.

3.2. Tilos:

 

-            illetékteleneknek a csónakkikötő területén az úszóművekre és a kikötött csónakokra lépni;

-            a csónakkikötő bármely eszközét, járművét illetéktelen személynek üzemeltetni, vagy azokon bárminemű beavatkozást végezni;

-            a csónakkikötő területén, a vízi járműveken kereskedelmi vagy más, a Hajózási Hatóság által nem engedélyezett tevékenység folytatása;

-            a kihelyezett mentőeszközöket megrongálni, mentés kivételével a helyükről eltávolítani;

-            vízi járművet vagy más terhet olyan emelő-berendezéssel emelni, amelynek üzemeltetését a csónakkikötő üzemeltetője nem engedélyezte;

-            olyan vegyszerrel karbantartási munkákat végezni, amelynek vízbe kerülését a Hajózási Szabályzat tiltja, vagy az a környezetre veszélyt okoz;

-            a kikötő területén fürödni, a kikötő üzemeltető engedélyével végzett búvármunkák kivételével búvárkodni, vízi sporteszközöket használni.

3.3. Rendkívüli események

Rendkívüli események (baleset, tűzeset, hajózási káresemény, környezetszennyezés stb.) bekövetkezésekor az úszólétesítmények személyzete és a csónakkikötő üzemeltetésében részt vevő személyek kötelesek – a csónakkikötő Üzemeltetője, valamint az intézkedésre jogosult hatóságok felé - a bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni, az elsődleges intézkedéseket megtenni és a kárelhárításban a továbbiakban is közreműködni.

 

4. FEJEZET: TŰZ,- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

4.1        Általános előírások

A csónakkikötő igénybe vétele során minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a csónakkikötő használata során arra veszélyes anyag a vízbe, illetve a környezetbe ne kerülhessen.

Az úszólétesítményeken keletkezett hulladékokat az arra rendszeresített - és a csónakkikötő Üzemeltetője által a klubház udvarán biztosított szelektív gyűjtőkben - tároló-helyeken kell elhelyezni.

 

Tűz,- illetve környezetszennyezés esetén:

-            a csónakkikötő Üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell;

-            meg kell tenni minden olyan intézkedést, amely a káreseményt a leghatékonyabban csökkenti úgy, hogy arról a csónakkikötőben lévő úszólétesítmények személyzete és az azokon tartózkodó más személyek tájékozódjanak;

4.2       Tűzvédelmi előírások

 

Általános szabályok

A csónakkikötő területén tűzveszélyes anyagok tárolása tilos. A csónakkikötőben tűzoltási és mentési munkálatokhoz a csónakkikötő Üzemeltetője a csónakkikötőben tartózkodó bármely úszólétesítményt, illetve azok személyzetét igénybe veheti. Tűzveszélyes hulladék észleléséről a csónakkikötő Üzemeltetőjét értesíteni kell.

Vízi jármű belsőégésű motorjának üzembe helyezését megelőzően tűzmegelőzés céljából:

-            el kell végezni a fenék ellenőrzését és a kiszivárgott üzemanyagot el kell távolítani;

-            meg kell győződni az elektromos vezetékek tökéletes állapotáról.

-            külmotoros vízi járműveknél közvetlenül a motorhasználat után az üzemanyag-vezetéket le kell kapcsolni a motorról.

 

Magatartás tűz észlelésekor

A rendelkezésre álló eszközökkel haladéktalanul meg kell kezdeni az oltást és a mentést, a tüzet azonnal jelezni kell a csónakkikötő Üzemeltetőjének, valamint a további intézkedésre jogosult szervezetnek. 

 

Szervezet:

Vészhívó

Csónakkikötő

Telefonszám:

112

+36 (1) 362-01-06

 

Általános előírásként az égő úszólétesítményt a kikötőhelyéről nem szabad eltávolítani, azonban ha fenn áll annak a veszélye, hogy a tűz a továbbterjedése a csónakkikötő többi létesítményében jelentős kárt okozhat, úgy a helyszínen tartózkodó tűzoltás-vezető elrendelheti az égő úszólétesítmény eltávolítását, más úszólétesítmények, személyek veszélyeztetése nélkül.

 

 

4.3. Környezetvédelmi előírások

 

 Általános szabályok

A csónakkikötő üzemeltetése során minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy veszélyes anyag a vízbe illetve a környezetbe ne kerülhessen. Víz-, és környezetszennyezés esetén a csónakkikötő Üzemeltetőjének haladéktalanul értesítenie kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) és a helyszínen rendelkezésre álló anyagokkal a kárelhárítást megkezdi.

A csónakkikötő üzemeltetése során tilos:

-       a partról vagy úszólétesítményről a vizet és a környezetet szennyező, valamint az élővilágot károsító anyagot a vízbe dobni, önteni, illetve folyatni;

-       a csónakkikötő területén az úszólétesítményekről kommunális szennyvizet (pl. WC, mosogatóvíz) a vízbe ereszteni;

-       a csónakkikötőben és az úszólétesítményeken keletkezett hulladékokat az arra rendszeresített tároló helyeken kívül elhelyezni. Magatartás víz- és környezetszennyezés észlelésekor:

-       a csónakkikötőben végzett tevékenységet azonnal le kell állítani;

-       a rendelkezésre álló eszközökkel haladéktalanul meg kell kezdeni a kárelhárítást és a mentést;

-       jelezni kell a csónakkikötő üzemeltetőjének és a további intézkedésre jogosult szervezeteknek.

-        

Szervezet:

Környezetvédelem

Csónakkikötő

Telefon:

+36-1-478-4400

+36 (1) 362-01-06

 

Mozgósításra vonatkozó előírások

 

Cél: A rendkívüli szennyezés megelőzése, illetve a szennyezés bekövetkezésekor a kárelhárítás gyors és hatékony megkezdése.

 

 Személyi rész:

Feladatkör, személy: Védelemvezető és a kárelhárítási felelős a Baross Gábor Horgászegyesület mindenkori elnöke

 

 

 

4.4. Kiértesítendő szervek:

 

 

Szervezet:

Telefon

Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

+36 (1) 236-2860

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

+36 (1) 229-2611

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Kikötői Osztály

+36 (1) 474-1756

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

+36 (1) 477-3500

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

+36 (1) 478-4400

 

4.5. Együttműködési szabályok:

 

Minden kárelhárítással járó vízszennyezést, jelentősebb talajszennyezést és mindenfajta környezetkárosítást a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak be kell jelenteni. A jelentősebb védekezéseket a környezetvédelmi hatóság útmutatásai alapján, azok alárendeltségében kell végezni.

Környezetszennyezés esetén az önkormányzattal folyamatosan kapcsolatot kell tartani. A védekezést csak az illetékes hatóságok engedélyével lehet befejezni.

 

5. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen Kikötőrend Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Kikötői Osztály jóváhagyó határozata jogerőre emelkedésének napján lép hatályba, kihirdetéséről az üzemeltető gondoskodik.