Baross Gábor Horgászegyesület

Alapítva 1946

A Baross Gábor Horgászegyesület és a Honvéd Sporthorgászegyesület közös helyi horgászrendje

 1. A Hárosi-öböl I. és a Hárosi-öböl II. vízterület halgazdálkodási joga - a Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzatával kötött BP22/1811-32/2020, és a BP22/1811-23/2020 számú Haszonbérleti Szerződés alapján - kizárólag a Baross Gábor HE és a Honvéd SHE - illeti meg.
  Mindkét egyesület, érvényes területi engedéllyel rendelkező tagjai, - függetlenül a víztér kódoktól – a Hárosi-öböl egész vízfelületén horgászhatnak, de a fogott halat mindig az adott víztér kódnak megfelelően kell regisztrálni.
 2. A jelen Helyi Horgászrend (HHR) az adott vízterület sajátosságait figyelembe véve a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a 133/2013.(XII.29.) VM rendelet és a MOHOSZ Országos Horgászrend (OHR) előírásai alapján készült.
 3. Ez a közös HHR a helyi sajátosságokkal csak kiegészíti a OHR-t, ezért a kettő együtt érvényes.
 4. A vízterület megnevezése és leírása (térképek: 1. sz. melléklet).
  1. A Baross Gábor HE. vízterülete „Hárosi-öböl I.” víztér kód: 014-1-1 (16,1767 ha.).
  2. A Honvéd SHE vízterülete „Hárosi-öböl II.” víztér kód: 01-022-1-1 (2,6233 ha).
  3. Mind a két vízterületre érvényes az éves területi horgászengedély és a napijegy.
  4. Tagoltsága: a főág, a Hunyadi sziget, a Honvédségi-öböl, a Szerelem-sziget és a kisöböl.
 5. A vízterületeken végezhető tevékenységek:
  1. A Hárosi-öbölben a halászni tilos!
  2. Horgászni a Hárosi-öbölben csak a halfogásra jogosító és a személyazonosító okmányok megléte esetén engedélyezett.
  3. A horgászok a vízparton, a kikötőben és a horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
  4. Horgászni lehet vízpartról.
   1. A BGHE a horgásztanyája felőli part teljes hosszában (ahol azt a part kialakítása biztonságosan lehetővé teszi), a Szerelem-szigetről és a Hunyadi-szigetről lehet partról horgászni.
   2. A Baross Gábor HE horgásztanyájával szemben, a Háros-sziget hullámtéri rétjén - a horgászatot lehetővé tévő - magas vízállás esetén - tilos horgászni, április 15-május 31-ig.
   3. A Háros-sziget a NATURA 2000 természetvédelmi területhez tartozik (a természetvédelmi terület határvonala táblával is jelzett), ezért oda kikötni és a partról horgászni tilos!
   4. A Hunyadi-sziget partján, a természetvédelmi területen kikötni tilos, csak a Honvéd SHE horgásztanyája előtti részen van kikötési lehetőség, bejárat (gyalogosan, vagy járművel) az Ártér utca felőli zárt kapun keresztül, a tanya nyitvatartási idejében.
   5. A Hunyadi-szigetről történő horgászat megkezdése előtt a Honvéd Sporthorgászegyesület tagjainak regisztrálniuk kell a kihelyezett jelenléti naplóban az érkezés idejét, a horgászat befejezése után a kifogott hal fajtáját, mennyiségét (víztér-kódonként) és a távozás idejét.
   6. Partról történő horgászatnál a dobás hossza nem haladhatja meg a horgász előtti aktuális víztér felét.
   7. Partról történő horgászatkor csak fém, vagy műanyag bottartó használható.
  5. Horgászni lehet csónakból: az 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet, (Hajózási Szabályzat) előírásainak ismerete és betartása kötelező.
   1. Sötétedéskor, illetve éjszaka a csónakot - horgászat közben és közlekedéskor is, -minden irányból jól látható, fehér fényforrással ki kell világítani.
   2. A Hárosi-öböl vízterületén csónakmotorral ellátott vízi járművekkel csak alapjáraton szabad közlekedni.
   3. Csónakból történő horgászatnál – figyelembe véve az érkezés sorrendjét - úgy kell megállni (vesztegelni), hogy az ne zavarja a parti, illetve a csónakos horgásztársakat.
   4. A parti horgászhelyek között legalább min. 5 méternek kell lenni, a vízterületen a csónakok közötti távolság min. 10 m.
   5. A part területén és a vízen foglat hely nincs, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Horgászállások létesítése tilos.
  6. Úszóműről történő horgászat:
   1. Horgászni csak a csónakok kikötésének és tárolásának zavarása nélkül lehet.
   2. Az úszóműre kikötött csónakból csak a csónak tulajdonosa horgászhat, idegen nem.
 6. Az alkalmazható horgászmódszereket és eszközöket a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a 133/2013 (XII.29.) VM rendelete részletesen tartalmazza.
 7. A vontatással történő horgászat („sleppelés”) csak egy, a kézben tartott bottal engedélyezett. A csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.
 8. Tilos a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni.
 9. Tilos horgászatot folytatni alkoholos befolyásoltság alatt, illetve bódult állapotban.
 10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen (r =2,5 m) a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos.
 11. Horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán, kitakarítva (leszúró karókat, etetőhelyet és a jelölő bójákat stb. is eltávolítva) kell elhagyni.
 12. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett a horgászhely jól látható kivilágítása kötelező.
 13. A Hárosi-öböl partján, a horgászhelyeken tüzet gyújtani tilos.
 14. Téli időszakban a befagyott vízterület jegére lépni, léki horgászatot folytatni tilos.
 15. A Hárosi-öböl vízterületén fürödni tilos.
 16. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi:
  - köteles a halőri intézkedéseket végrehajtani,
  - hogy róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a halőr kép-, video- és hangfelvételt készíthet.
 17. A HHR-ben meghatározott bizonyított szabályszegési esetekben is - a területi jegy és a napijegy - visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától maximum 5 évre eltiltható az elkövető.
 18. A fogható halfajok mennyisége, mérete és darabszáma a Fogási naplóban felsoroltakkal nagyrészt megegyező. Az ettől való eltérések megtalálhatók az aktuális éves területi horgászengedély és a napijegy hátoldalán.
 19. Az éves területi horgászengedély kiadója (BGHE és a Honvéd SHE elnöksége) a HHR-ben és a jegyeken feltüntetett korlátozások változtatásának jogát fenntartja. Az így (indokolt esetben) elrendelt változtatásokat a hatályba lépésük előtt minimum 8 nappal meg kell hirdetni (honlap, internet, hirdető tábla), a meghirdetett változtatások betartása kötelező érvényű.
 20. A darabszám korlátozással védett őshonos halfajokból egy személy – az összes nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet ideértve - évente legfeljebb 100 darabot foghat ki.
 21. A darabszám korlátozással védett őshonos halfajokból egy személy naponta halfajon-ként (eltérő víztér-kódok esetén is) 3 darabot, összesen maximum 5 darabot tarthat meg.
 22. Pontyból évente csak 40 darab fogható (tartható meg). A 40 darab ponty kifogása után csak más halfajokra lehet horgászni.
 23. A Hárosi-öböl vízterületén 6 cm-nél kisebb csalihalat kifogni és azzal csalizni tilos.
 24. A kifogott és a fogási naplóba szabályosan bejegyzett halakat a horgász - a jogszabályoknak megfelelően - a vízterület elhagyása után el is ajándékozhatja.
 25. A parton, a vízterületen és horgászat közben, a halat elajándékozni TILOS.
 26. A horgász a horgásztevékenység folytatása közben csak az általa kifogott halakat tarthatja magánál. A kifogott és megtartani kívánt halakat minden horgász külön-külön, saját haltartójában köteles tartani (még a keszegféléket is).
 27. A horgászat befejezése, illetve a csónak kikötése után a halakat a csónakhoz vagy máshová lekötni tilos.
 28. A Hárosi-öböl vízterületén halfogási tevékenység közben a SZONÁR használata egész évben engedélyezett.
 29. A kifogott hal tárolására a drótszák alkalmazása tilos!
 30. Az éves területi horgászengedély és a napijegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben a kártérítési kötelezettségét kizárja.
 31. A jelen HHR-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, illetve a 2017. évi XLII. törvény és a 133/2013.(XII.29.) VM rendelete, a környezet- és a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok, az OHR továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai az irányadók.
 32. A jelen HHR-nek egy melléklete van. Az 1 sz. melléklet, amely a HHR elválaszthatatlan részét képezi.
 33. A BGHE halőrök telefonszáma: telefonszáma: 06-1-362-0106
 34. A Honvéd SHE halőrök telefonszáma: 06-20-318-1914

A jelen Horgászrend 2021. január 1.-től hatályos.

Bérczy Antal Kulcsár János
a BGHE elnöke a Honvéd SE elnöke

 

1.sz. melléklet

 

A Hárosi –öböl felső része

1


„Hárosi öböl I.”, víztérkód: 01-014-1-1 (kékkel jelölve)

2


„Hárosi-öböl II.”, víztérkód: 01-022-1-1 (kékkel jelölve)

3